Publiceringsverktyg


Vad är dlstudio publiceringsverktyg?


dlstudio publiceringsverktyg är ett webbaserat publiceringssystem och ett CMS - Content Management System för att skapa och underhålla en eller flera webbsajter. Syftet med dlstudio publiceringsverktyg är att göra det möjligt för vem som helst inom företaget eller organisationen att sköta dess webbsajt utan vare sig tidigare webbdesign eller programmeringskunskaper. Det enda man behöver är normal datakunskap. Ända sedan starten av dlstudio publiceringsverktyg, har målet varit att vem som helst skall kunna lära sig publiceringsverktyget. Systemet har därför till stor del testats på personer som inte har tidigare webbdesign eller programeringskunskaper för att på detta sätt säkerställa att det verkligen fungerar för vem som helst med grundläggande datakunskaper.

Hur fungerar dlstudio publiceringsverktyg?


Publiceringsverktyget är uppbyggt via ett databasdrivet system. Vilket innebär att man istället för skapa html eller asp filer i ett traditionellt webbdesignverktyg som FrontPage eller Dreamweaver, så sparas dessa ”filer” i en databas. Själva innehållet separeras från den html kod som beskriver layouten. Den html layout som beskriver layouten sparas separat som sk webbsidmallar i databasen. Allt detta sker automatiskt "bakom kulisserna" - man behöver ej ha någon teknisk kunskap för detta!